Najpierw zniknęły chwile

najpierw zniknęły chwile
uciekły między palcami
jak drobinki piasku
w klepsydrze

niezauważalnie przeminęły
i znikły niewykorzystane

później zapominaliśmy
o godzinach
zagonieni między
lekkim spóźnieniem
a poniewczasem
gubiliśmy po jednej
bezwiednie

dziś nie przeszkadza
nawet dzień bez siebie
i więcej…

łaskawy czas
pozwala złagodzić
ból tęsknoty
na dłużej