Podprogowo

podprogowo
czynisz mnie
bezbronną
wobec siebie

obecny przez
kilka chwil
oddziałujesz
na moje pragnienia
bardziej

tęsknotą
przywiązujesz
mocniej

bym nie potrafiła
zapomnieć
odejść…

istnieć
bez ciebie

uzależniasz